Map view Tạo mới bài đăng Giới thiệu Chính sách Liên hệ
YESD
Bình luận

Mua
Chia sẻ
67 Phố Khương Trung, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Vietnam - Quận Thanh Xuân - Hà Nội
https://yesd.org/
0903493391
[email protected]
Confirm business information
Thông tin doanh nghiệp
Tên đăng ký kinh doanh Công Ty Cổ Phần Phát Triển Việc Làm Thanh Thiếu Niên Và Xã Hội (YESD)
Loại hình tổ chức Doanh nghiệp tạo tác động xã hội
Lĩnh vực kinh doanh Đào tạo phát triển giáo dục / kỹ năng
Lĩnh vực tác động Tạo cơ hội việc làm
Sản phẩm, dịch vụ Chương trình định hướng nghề nghiệp cho thanh niên yếu thế. Du lịch có trách nhiệm tình nguyện vì sự phát triển cộng đồng.
Facebook https://www.facebook.com/yesdsocialenterprise/
Giới thiệu doanh nghiệp

Đào tạo các thanh niên yếu thế trở thành nhân lực cho ngành du lịch.